Chính sách bảo mật

BÁO CÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

----

PHẦN 1 - CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của giao dịch mua và bán xử lý, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.
Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận được địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.
Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, các sản phẩm mới và các cập nhật khác.

PHẦN 2 - XÁC NHẬN

Làm cách nào để bạn nhận được sự đồng ý của tôi?
Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý việc chúng tôi thu thập và sử dụng nó chỉ vì lý do cụ thể đó.
Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, chẳng hạn như ma rketing, chúng tôi sẽ hỏi trực tiếp bạn về sự đồng ý đã bày tỏ của bạn hoặc cho bạn cơ hội từ chối.

Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của tôi?
Nếu sau khi chọn tham gia, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất kỳ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sales@dapperlane.com.

PHẦN 3 - TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 4 - SHOPIFY

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc . Họ cung cấp cho chúng tôi một nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.
Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu của Shopify và ứng dụng Shopify nói chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ bảo mật sau tường lửa.

Thanh toán:
Nếu bạn chọn cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua của mình, thì Shopify sẽ lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. Nó được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn tất giao dịch mua của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.
Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra dưới sự quản lý của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express and Discover.
Các yêu cầu của PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng của cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn cũng có thể muốn đọc Điều khoản dịch vụ của Shopify (https: // www.shopify.com/legal/terms) hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư (https://www.shopify.com/legal/privacy).

PHẦN 5 - DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Nói chung , các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.
Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như cổng thanh toán và các nhà xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin mà chúng tôi yêu cầu không muốn cung cấp cho họ cho các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.
Đối với những nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi những nhà cung cấp này.
Cụ thể , hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở nằm ở khu vực pháp lý khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể tuân theo luật của (các) khu vực tài phán mà nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ đó đặt trụ sở.
Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán đặt tại Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn tất giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật của Hoa Kỳ, bao gồm cả Patriot Hành động
Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn bị chi phối bởi Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Liên kết
Khi bạn nhấp vào các liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, chúng có thể đưa bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

PHẦN 6 - BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân thủ tốt nhất ngành thực hành để đảm bảo rằng nó không bị mất, sử dụng sai mục đích, bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không phù hợp.
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng AES -256 mã hóa. Mặc dù không có phương pháp truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%, nhưng chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung bổ sung.

PHẦN 7 - COOKIES

Đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn xem bạn có muốn chọn không nhận cookie hay không.
_session_id, mã thông báo duy nhất, sessional, Cho phép Shopify lưu trữ thông tin về phiên của bạn (liên kết giới thiệu, trang đích, v.v.) .
_shopify_visit, không lưu giữ dữ liệu, Liên tục trong 30 phút kể từ lần truy cập cuối cùng, Được sử dụng bởi trình theo dõi thống kê nội bộ của nhà cung cấp trang web của chúng tôi để ghi lại số lượt truy cập
_shopify_uniq, không có dữ liệu, hết hạn vào lúc nửa đêm (liên quan đến khách truy cập) của ngày hôm sau, Đếm số lần đến cửa hàng của một khách hàng.
giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, tồn tại trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung trong giỏ hàng của bạn.
_secure_session_id, mã thông báo duy nhất, sessional < br> storefront_digest, mã thông báo duy nhất, vô thời hạn Nếu cửa hàng có mật khẩu, mật khẩu này được sử dụng để xác định xem khách hiện tại có quyền truy cập hay không.


PHẦN 8 - TUỔI ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn, hoặc bạn là tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ trẻ vị thành niên phụ thuộc nào của bạn sử dụng trang web này.

PHẦN 9 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem xét nó thường xuyên. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng chính sách đã được cập nhật, để bạn biết thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.
Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
< br> Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc đơn giản là muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhân viên tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi theo số 0381870033 hoặc support@dapperlane.com.
- ---.