Biểu đồ kích thước và tuổi thọ giày

Có 2 cách để xác định cỡ giày của bạn:

  1. Sử dụng ứng dụng FeetSizr của chúng tôi để quét chân của bạn; hoặc
  2. Tham khảo các biểu đồ kích thước bên dưới.

KÍCH THƯỚC DƯỚI